Krzysztof D. Szatrawski - poezja
krzysztof
krzysztof
dariusz
dariusz
szatrawski
szatrawski
poezja
 

książki poetyckie:
 • Posłanie ostatniego z epigonów. SSK Pojezierze, Olsztyn 1981.
 • 24 godziny śmierci. Arkusz poetycki miesięcznika "Okolice" 1988 nr 10. Warszawa 1988.
 • Poniżej snu. Wydawnictwo "Pojezierze", Olsztyn 1989.
 • Wiersze graficzne. Lelum Polelum, Olsztyn 1990.
 • tak cicho śpiewa północ. Polskie Towarzystwo Czytelnicze, Olsztyn 1997.
 • pieśni miłości i rozstania. Lelum Polelum, Olsztyn 1999.

wiersze w antologiach:
 • Kapliczki przydrożne; Posłanie ostatniego z epigonów. [w:] Debiuty poetyckie 1981 antologia. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982, s.54.
 • Fragment poematu. [w:] Suplement. Almanach olsztyńskich środowisk twórczych. SSK Pojezierze, Olsztyn 1983, s.111 i n.
 • Historia; Klucze. [w:] Co zostanie... Antologia młodej poezji. Pax, Warszawa 1990, s.86-89.
 • Geschichte. [w:] Meiner Heimat Gesicht. Ostpreußen im Spiegel der Literatur. Herbig, München 1996, s.576 i n.
 • Historia. [w:] Borussia. Ziemia i ludzie. Borussia, Olsztyn 1999, s.448 i n.
 • История. [w:] Лики родной земли. Произведения российских, немецких, польских и литовских авторов. Калининград 1999, s. 407 i n.
 • Pewnego roku. [w:] Szara reneta. Antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. (Pod red. Z. Chojnowskiego) Olsztyn 2000, s.38 i n.
 • Geschichte. [w:] Meiner Heimat Gesicht. Ostpreußen im Spiegel der Menschen und Landschaft. Bechtermünz, Augsburg 2000, s.576 i n.
 • porządek wieczności; czasami bóg rozważa naturę przemijania; schody do piekła; szatan przemawia przed obliczem boga. [w:] Przed i za. Antologia literacka. (Pod red. A. Bykowskiej-Salczyńskiej i Z. Chojnowskiego) Olsztyn 2007, s.316-321.
 • prognoza pogody; zrozumienie; kiedy czas się kończy. [w:] Tutaj się ze sobą mijamy. Almanach poezji mrągowskiej. Mrągowo 2008, s.63-65.

wiersze w czasopismach:
 • Jedno życie, dwa życia (debiut). „Warmia i Mazury” 1980 nr 4, s.20.
 • Rycerze; Reszta obok zatrzaśniętych drzwi; Jaskółki. „Warmia i Mazury” 1981 nr 2, wkładka, s.16.
 • Jeśliś zwątpił... „Reperkusje” 1981 nr 5, s.2.
 • Wielkie oko; *** (Brzemienna pamięć); *** (Zima rozsiadła się za oknami); Tuż obok między nami. „Nowe Ody” 1981 nr 3, s.6 i n.
 • *** (Szklanka herbaty w samoobsłudze). „Nowe Ody” 1981 nr 5, s.12.
 • Chusteczka; Tani hotel; Oto; Jaśnie pani ptak. „Gazeta Olsztyńska” 1982 nr 26, s.6.
 • Nie rozjaśniać. „Gazeta Olsztyńska” 1982 nr 134, s.6.
 • dwa sonety; w pustym pokoju pełnym ludzi. „Okolice” 1987 nr 9, s.40 i n.
 • sonet. „Słowo Powszechne” 1989 nr 74, s.6.
 • Ojcowie. „Dziennik Pojezierza” 1989 nr 131, s.4.
 • Klucze. „Krzywe Koło Literatury” 1990 nr 4/5 s.12.
 • Klucze. „Integracja” 1990 nr 15, s.22.
 • tak lekko i cicho; spotkanie; powtórzenie ognia; oczywiście nie od razu mogłem to dostrzec; sen o przebudzeniu; doświadczenia metafizyczne; pożegnanie. „Krzywe Koło Literatury” 1990 nr 6/7 s.4 i n.
 • Historia; W środku miasta; W imieniu swego pokolenia. „Borussia” 1991 nr 1, s.28-31.
 • Rzeczy pozostają obok; Mężczyzna pilnujący go0dziny; Europa. „Borussia” 1994 nr 9, s.291-293.
 • doświadczenie metafizyczne; rekonstrukcja. „Fa-art” 1995 nr 3, s.4 i n.  
 • Historia; Tak może się to zaczynać; Stara droga do rodzinnego miasta; Miejsce; Miasto i jego imię; Pamięć. „Borussia” 1995 nr 11, s.120-124.
 • jak stworzyć świat w siedem dni; smutna piosenka boga. „Fa-art” 1996 nr 4, s.18 i n.
 • mężczyzna pilnujący godziny; niewidomy dróżnik rozpoznaje dłoń mistrza; sen o przebudzeniu. „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1996 nr 12, s.14.
 • mewa; historia; nowy rok w nowym jorku; jesień; stara droga do rodzinnego miasta; telefon. „Magazyn Literacki” 1997 nr 3-4, s.78-82.
 • Sonet niewidomego dróżnika. „Fraza” 1997 nr 4, s.133.
 • jesień; historia; nagle skończył się wrzesień; tak cicho śpiewa północ. „Kwadrans Akademicki” 1997 nr 5, s.10.
 • idę, stoję, idę; głupcy i ich cesarstwo. „Portret” 1997 nr 4, s.10 i n.
 • pamięć; tak lekko i cicho; kadysz. „Topos” 1997 nr 5-6, s.42 i n.
 • tak cicho śpiewa północ. „Olsztyński Informator Kulturalny OIK” 1997 nr 12, s.15.
 • tak cicho śpiewa północ. „Kwadrans Akademicki” 1998 nr 2/3, s.23.
 • *** (jest południe listopadowe słońce); Kirkut w Krynicy; O godzinie piątej. „Twórczość” 1998 nr 2, s.70-72.
 • pieśni miłości i rozstania; kiedy przychodzisz. „Głos Karczewa - Dodatek Literacki” 1998 nr 6, s.16.
 • pieśni miłości i rozstania; kiedy przychodzisz. „Kwadrans Akademicki” 1998 nr 7/8, s.23.
 • Альбатрос; Как нежно поет полночь...; *** (Спокойно, еще ничего не случилось...); Песнь; albatros; tak cicho śpiewa północ; na wiejskim cmentarzu; Pieśń. „Slawista” Nr 5 wrzesień 1998 - styczeń 1999, s.30 i n.
 • nadzieja; cmentarz w czerniowcach; pamięć; pogrzeb w dobrym mieście. „Więź” 1999 nr 1, s.53-56
 • szatan przemawia przed obliczem boga; siedem pieczęci; bóg rozmawia z poetą; *** (szatan jako subtelny intelektualista...); postmoderniści; schody do piekła. „Akcent” 1999 nr 1, s.38-42.
 • Альбатрос; Как нежно поет полночь...; *** (Спокойно, еще ничего не случилось...); Песнь. Калининград, „Университет” 1999 nr 15, Приложение „Литературная страница”, c.2.
 • z podróży nieodległej; bez pożegnania; w środku dnia; po drugiej stronie. „Kwadrans Akademicki” 1999 nr 7, s.24.
 • przebudzenie; sprzedawca imion; szatan przegląda się w lustrze. „Fraza” 2000 nr 1/2, s.194-196.
 • znajomi poeci; nie udzielona odpowiedź na ankietę nieanonimową; ze starych ksiąg; z głębokości wołanie. „Magazyn Literacki” 2000 nr 2, s.52-55.
 • czasami bóg rozważa naturę przemijania; czasami bóg się bawi. „Undergrunt” 2001 nr 3-4, s.58-60.
 • lekki sen letni przy bezchmurnej pełni; jeżeli jesteś sokratesem; siedzący w korku w pompejach w upale. „Twórczość” 2002 nr 5/6, s.62-64.
 • locus solus; kierowaliśmy się ku brzegom; dwa sonety. „Śląsk” 2002 nr 8, s.40
 • tramwaj w dżinsach; ostatnie wtajemniczenie. „Undergrunt” 2003 nr 1, s.101-104.
 • zakończenie polowania. „kulturka” 2006 nr 6, s.15.  
 • scena sądu; ponowne zdobycie troi; nasze spotkania jak bitwa pod grunwaldem powtarzają się z dziwną regularnością; wybrzeża mórz południowych. „Poezja Dzisiaj” 2006/2007 nr 54/55, s.121-126.
 • schody do piekła. „VariArt” 2009 nr 1, s. 22.
przekłady:
 • Tom Waits: On a Foggy Night; Emotional Weather Report; Nighthawk Postcards. „Krzywe Koło Literatury” 1991 nr 8-9, s.2.
 • Walt Whitman: Śpiący. „Borussia” 1995 nr 10, s.5-12.
 • Walt Whitman: Jesienne strumyki. „Dziennik Pojezierza”
 • Allen Ginsberg: Transkrypcja muzyki organowej. „Dziennik Pojezierza”