krzysztof
krzysztof
dariusz
dariusz
szatrawski
szatrawski
 
    Posłanie ostatniego z epigonów
Kret
Słońce
Kapliczki przydrożne
Idę
Wszystko
Zamknięcie
Pieśń wieczorna do ognia
Oddech
Nastrój bluesa trzeciego czerwca o zmierzchu
Jutro odejdę
Posłanie ostatniego z epigonów
Ecce Homo
Wiecznie zielone
Zaklęcie
zamknięcie

zamknięcie
określoność chłodu
wszechbryły
rytm skończonego
powietrza- świeżości
uginające się kresy
widzenia

zamknięcie rozstrzelone
skrzydła omdlałe do wczoraj
gotowe
skaza wznoszenia

zamknięcie odbite
bolesne
głusza obrazu

zgrzyt klucza
zbawienny
nie
to obok

zamknięcie
Copyright ©1981 Krzysztof D. Szatrawski