krzysztof
krzysztof
dariusz
dariusz
szatrawski
szatrawski
 
    tak cicho śpiewa północ
    refren
    krótki wiersz o czasie
    nauczyciel muzyki
    zamykam oczy i zadaję to pytanie
    pieśń
    życie
    pierwsze powinności
    dziś nie jest wczoraj
    klucze
    jeśli to wszystko chciałbyś nazwać
    gdańskie zaduszki
    tak może się to zaczynać
    w rodzinnym domu mego ojca
    stara droga
    księga przepowiedni
    na wiejskim cmentarzu
    pamięć
    miasto i jego imię
    ex motu
    zapomnienie
    miejsce
    nigdy nie jest zbyt późno
    jesień
    stary rybak
    wrzesień
    albatros
    nieskończoność obojętna
    czas przemijania
    historia
    nagle skończył się wrzesień
    tak cicho śpiewa północ  
księga przepowiedni
 
 
i otworzyłem księgę przepowiedni
moje życie przepływało przez jej karty
ale woda w studni wciąż była ciemna
i nie umiałem jej wyczerpać
woda mówiła językiem przeszłości
pili ją obcy ludzie i zaprzyjaźnione zwierzęta
ich szczęśliwe głosy słyszałem nawet we śnie
więc czerpałem zanurzając dłonie i twarz
i piłem ciemną, śpiewającą wszystkimi głosami noc
i nie potrafiłem ugasić pragnienia
cierpiałem za nich, cierpiałem z własnej winy
i trwałem w mroku, aż zaśpiewała północ
wszystkimi słowami zapomnianego języka
Copyright ©1997 Krzysztof D. Szatrawski