krzysztof
krzysztof
dariusz
dariusz
szatrawski
szatrawski
 
    tak cicho śpiewa północ
    refren
    krótki wiersz o czasie
    nauczyciel muzyki
    zamykam oczy i zadaję to pytanie
    pieśń
    życie
    pierwsze powinności
    dziś nie jest wczoraj
    klucze
    jeśli to wszystko chciałbyś nazwać
    gdańskie zaduszki
    tak może się to zaczynać
    w rodzinnym domu mego ojca
    stara droga
    księga przepowiedni
    na wiejskim cmentarzu
    pamięć
    miasto i jego imię
    ex motu
    zapomnienie
    miejsce
    nigdy nie jest zbyt późno
    jesień
    stary rybak
    wrzesień
    albatros
    nieskończoność obojętna
    czas przemijania
    historia
    nagle skończył się wrzesień
    tak cicho śpiewa północ  
    tak cicho śpiewa północ
 
 
    tak cicho śpiewa północ
    tak miękko płacze zatrzymana ponad polami ciemność
    tutaj jest z nami pragnienie i wiatr zimny
    są tu cisze rozległych przestrzeni
    szerokim nurtem płyną wody podziemnych rzek
    codziennie dopełnia się oczekiwanie
    codziennie otwierają się drzwi naszego domu
    ale najpierw musimy tam powrócić
 
    tak cicho przemawia północny wiatr
    odczytuje nasze imiona z księgi odwiecznych zaklęć
    nieznane imiona naszych przodków
    imona dzieci naszych dzieci
    i zawsze jest z nami to drżące światło na końcu drogi
    którą poszliśmy trzymając się za ręce
Copyright ©1997 Krzysztof D. Szatrawski