przestrzenie literatury

 

webring literacki (cokolwiek miałoby to oznaczać), kulturalny (chociaż to zależy od definicji kultury), społeczny (z założenia, a realizacje i tak są zwykle indywidualne), artystyczny (i tak nikt nie wie, co to oznacza), otwarty (jak wiele innych pomysłów, których twórcy mają nadzieję, że nie podlegają ograniczeniom), wartościowy (czegokolwiek to nie oznacza, tym bez wątpienia może być), webring... krąg, do którego zapraszamy poetów i prozaików, autorów opracowań krytycznych (mogą być również zwyczajnie analityczne), recenzentów (wyłącznie życzliwych, mądrych i wrażliwych - choć zestawienie tych cech czyniłoby z nich istoty wewnętrznie sprzeczne), historyków (niekoniecznie literatury), a także wszystkich zainteresowanych współudziałem i współuczestnictwem (nieobecni przecież nie mają racji), webring, który łącząc różne przestrzenie jest hiperprzestrzenią...

wędrowcze po wirtualnych światach ... odwiedzaj

przestrzenie literatury

 

strony zarejestrowane w webringu:

Krzysztof D. Szatrawski

Jester's Poetry

Poetic Planet

Karol Klimczak - Opowiadania

Witold Srokosz - Drugi rzut jaźni

Mój własny ogród

Hospicjum dla nieprzystosowanych

XYLAZ ----psychozofia

Mariel Page

Joanna Choluj - literatura

Adam Roguski

Strefa Słowa Igora

Świat poezji Freda Goldsteina

Minder McShmall

John Atkinson

Gapcio

Ichiae Lucsav: Enklawa

Waldek Wyszyński

Strona wierszy i opowiadań Agaty Jałyńskiej

www.eKultura.com

Jerzy Duski

 

[POWRÓT]